Skip to main content

Regulamin

Warunki jakie musi spełniać oprawa szczotki, aby mogła zostać poddana regeneracji:

  • nie może być uszkodzona,
  • nie może posiadać ubytków, pęknięć, rozwarstwień,
  • nie może być nadmiernie zużyta,
  • włosie musi mieć przynajmniej 10 mm długości, by można je było swobodnie usunąć,
  • zaakceptowany i podpisany regulamin regeneracji.

NIESPEŁNIENIE POWYŻSZYCH WARUNKÓW SPOWODUJE OBCIĄŻENIE KLIENIA KOSZTAMI UTYLIZACJI SZCZOTKI!

Dostawa szczotek do regeneracji odbywa się na koszt zamawiającego, a transport zregenerowanych szczotek stoi po stronie wykonawcy.